Järjestöasiainjaosto

Jaoston tehtäviä ovat esimerkiksi kevät- ja syyskokousjärjestelyt, hallituspaikkavaalien ja puheenjohtajavaalien valmistelu, työtaisteluorganisaation päivittäminen, esityksen valmistelu yhdistyksen hallitukselle kerhomäärärahojen jakamisesta, ansiomerkkien ja -mitalien saajista sekä ay-aktiivien palkitsemisesta ja EKOAY:n työyhteisöpalkinto Leinosen höylän saajasta.

Jaostossa ovat jäseninä seuraavat henkilöt:
Petra Siltainsuu puheenjohtaja
Matti Kangasniemi,  Päivi Lahti-Österberg, Marja Merikanto, Jussi Otsomaa, Meri Tiirikainen ja Julia Uotila.

EKOAY:N AVUSTUKSET JA PALKITSEMISET

 

Yhdistysaktiivien palkitseminen

Hakuaika syksyyn 2019 mennessä. Hakemukset pyydetään lähettämään järjestöasiainjaostolle osoitettuna syyskuun 30. päivään mennessä alla olevalla liitteellä.

Palkitseminen:

4 vuotta / sateenvarjo
8 vuotta / verryttelypuku
12 vuotta / kukkopinssi

AY-aktiivit-hakulomake2019

AY-aktiivihakuohje2019

Toiminta- ja tapahtuma-avustus

Yhdistykseltä voi hakea avustusta EKOAY:n jäsenille suunnattuun toimintaan ja tapahtumiin.

Toiminta- ja tapahtuma avustus

 

Työyhteisöpalkinto Leinosen höylä

EKOAY:n hallitus päätti kokouksessaan 23.10.2001 jakaa vuosittain kiertävän työyhteisöpalkinnon, joka on nimetty idean isän ja palkinnon lahjoittajan Pekka Leinosen mukaan.

Yhdistyksen hallitus toivoo, että esittelet palkinnon ja jakoperusteet työyhteisöllesi. Jos päätätte anoa työyhteisöpalkintoa, niin hakemus on lähetettävä EKOAY:n toimistoon 31.5.2019 mennessä.

Vuoden 2018 työyhteisöpalkinnon sai Postipuun koulu. Avustus myönnetään seuraavan kerran syksyllä 2019.

Leinosenhöylä-hakeminen 2019
Leinosenhöylä-hakemus 2019

 

Kerhomäärärahat

Pedagogisten kerhojen määrärahojen haku 30.9.2019 mennessä.

Kerhomääräraha-anomus-19-20

EKOAY:n järjestöasiainjaosto

Lisätietoja:
Jaoston puheenjohtaja
Petra Siltainsuu

OAJ:N PALKITSEMISET

OAJ myöntää vuosittain kulttuurin ja liikunnan alalla ansioituneille opettajille anomuksesta pronssisen, hopeisen tai kultaisen ansiomitalin.

Jakoperusteet ovat OAJ:n sivuilla: www.oaj.fi, OAJ:n esittely/palkitsemisjärjestelmät.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten on mahdotonta tuntea kaikkia Espoon ja Kauniaisten n. 2700 opettajaa ja heidän ansioitaan, joten pyydämme sinua, joka tunnet oman koulusi opettajakunnan, auttamaan meitä asian hoitamisessa. Täytä hakemus mahdollisimman perusteellisesti mitalinjakosäännösten mukaisesti ja lähetä esitys liitteineen yhdistyksen toimistoon. Myöntämisprosessi kestää noin vuoden, joten anominen on hyvä aloittaa ajoissa.

Lisäksi virkateitse vuosittain voidaan anoa ansioituneille, vähintään 50 vuotta täyttäneille, valtakunnallista ansiomerkkiä, (ritarikuntien merkit, jotka jaetaan joulukuun kuudentena päivänä). Rehtori tekee esityksen virkateitse koulutuskeskuksen ohjeiden mukaisesti koulutuslautakunnalle. Yhdistys toivoo saavansa tästä esityksestä tiedon. Alla ohjeet ansiomerkkien ja mitalien hakuun.

Ansiomerkit2019

Mitalit2019