EKOAY toimii ja vaikuttaa

EKOAY toimii ja vaikuttaa 2021-2022

 1. Opetuksen rahoitus

  Tapaamme Kasvun ja oppisen lautakunnan, Espoon suomenkielisen opetuksen ja Kasvun ja oppimisen toimialan edustajia  ja käymme keskustelua opetuksen rahoituksesta. Esitämme perusteluja, miksi rahoitusta täytyisi lisätä.

 2. Lähikoulu ja oppimisen tuki

  Tuomme esiin huolen oppimisen tuen asioiden järjestelyistä ja lähikoulumallista virkamiehille ja poliittisille päättäjille. Keräämme tietoa kentältä ja viemme asioita eteenpäin.

 3. Työhyvinvointi

  Esitämme huolemme OAJ:n suuntaan opettajien työssäjaksamisesta. Tätä huolta välitämme myös päättäjille. Yhdistys järjestää jäsenilleen kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Jäsenet voivat hakea toiminta- ja tapahtuma-avustusta työhyvinvointitapahtumiinsa.

 4. Korona

  Keskustelemme virkamiesten kanssa koronatilanteen aiheuttamista haasteista kouluissa. Aiemmin olemme jo vieneet EKOAY:n jäsenten toiveet opettajien rokottamisen aikaistamisesta OAJ:n hallitukselle.

 5. Koulutus

  Järjestimme 6.9. yhteysopettajien ja uusien jäsenten illan, johon osallistui 48 henkilöä. Seuraavaksi on Koulutus- ja vaikuttamisseminaarin yhteysopettajille ja Espoon hallinnon edustajille lokakuun alussa. Mukana on myös kunnanvaltuutettuja.

 6. Yhteistyö

  Teemme yhteistyötä Vantaan ja Helsingin opettajayhdistysten kanssa ja jaamme kokemuksia kuntien käytänteistä sekä pohdimme vaikuttamiskeinoja.