Vahvaa vaikuttamista EKOAY:n seminaarissa

Koulutus- ja vaikuttamisseminaariin 2.10. osallistui noin 80 yhteysopettajaa ja yhdistysaktiivia sekä poliittisia päättäjiä ja Espoon virkamiesjohtoa. Keskusteluissa nostettiin esiin yhteysopettajien terveisinä kouluilta toiveita ja epäkohtia, joihin etsittiin yhdessä ratkaisuja. Päättäjät olivat kiitollisia kentän terveisistä. Tapahtumaa pidettiin jälleen onnistuneena.