Rehtorijaosto

Jaosto koordinoi rehtorien edunvalvontaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja valmistelee hallituksen toimeksiannosta rehtoreita koskevia yhdistyksen kannanottoja.

Erityisesti kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

• rehtorien jaksaminen ja työhyvinvointi

• rehtorien toimenkuva ja sen kehittyminen

• rehtorin asema ja rooli kaupungin muuttuvassa organisaatiossa

• rehtorien työnohjaus

• uusien lakien ja muiden säädösten vaikutus rehtorin työhön

• rehtorin työ, vastuullisuus sekä oikeus- ja työturvallisuusasiat

• apulaisrehtori- ja koulusihteeriresurssit

• rehtorien täydennyskoulutus

Varsinaisen oman toimintansa lisäksi rehtorijaosto tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden jaostojen kanssa.

Rehtorijaostossa on jäsenenä:

Sari Hakola, pj.

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Ilpo Ahlholm

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Olli-Pekka Hiipakka

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Terja Isokorpi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Ilpo Jokinen

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Jukka Sarpila

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Jukka Kuittinen

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Saila Posti-Lindström

etunimi.sukunimi@espoo.fi