Rehtorijaosto

Jaosto koordinoi rehtorien edunvalvontaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja valmistelee hallituksen toimeksiannosta rehtoreita koskevia yhdistyksen kannanottoja.

Erityisesti kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

• rehtorien jaksaminen ja työhyvinvointi

• rehtorien toimenkuva ja sen kehittyminen

• rehtorin asema ja rooli kaupungin muuttuvassa organisaatiossa

• rehtorien työnohjaus

• uusien lakien ja muiden säädösten vaikutus rehtorin työhön

• rehtorin työ, vastuullisuus sekä oikeus- ja työturvallisuusasiat

• apulaisrehtori- ja koulusihteeriresurssit

• rehtorien täydennyskoulutus

Varsinaisen oman toimintansa lisäksi rehtorijaosto tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden jaostojen kanssa.

Rehtorijaoston kokoonpano:

Sari Hakola, pj.

Ilpo Ahlholm

Olli-Pekka Hiipakka

Terja Isokorpi

Marikka Korhonen

Jukka Kuittinen

Saila Posti-Lindström

Jukka Sarpila