Yhteysopettajat

Materiaaleja yhteysopettajille

Linkki materiaaleihin

 

Ohje yhteysopettajien kulujen korvaamiseksi

Yhteysopettajat tekevät tärkeää työtä toimiessaan kentällä jäsentemme parissa. Näistä tehtävistä saattaa syntyä yhteysopettajalle erilaisia kuluja, jotka yhdistys haluaa korvata. EKOAY on tietenkin velvollinen noudattamaan seuraavia verohallinnon antamia ohjeita:

Yhteyshenkilön tulee esittää teille lasku, jossa on eritelty aiheutuneet kustannukset. Liitteeksi kopioita puhelinlaskusta jne. Todennäköisesti laskulla ei pystytä erittelemään kustannuksia puhelukohtaisesti, vaan pieni osuus puheluista on yhdistystoimintaan liittyviä. 

Yhdistys maksaa laskut, mutta samalla näille henkilöille muodostuu ns. verollista kustannustenkorvausta, koska heillä ei ole työsuhdetta teihin. Yhdistys ilmoittaa vuosi-ilmoituksella ko, kustannukset verohallintoon ja henkilöt itse vaativat veroilmoituksellaan samansuuruisia vähennyksiä kustannuksista. 

 

Verohallinnon asiakaspalvelu

 

EKOAY:n hallitus päätti 21.8.2008 kokouksessaan menettelystä seuraavasti:

Yhteysopettajat ovat oikeutettuja laskuttamaan todelliset kulut yhteysopettajan tehtävien hoitamisesta (puhelin- ja matkakulut, koulutuksista julkisen liikenteen taksan mukaan ja muut kulut tositteiden mukaan). Yhdistys ei siis halua kopioita puhelin ja julkisen liikenteen laskuista. Nämä tositteet / kulut pitää tietysti pystyä tarvittaessa osoittamaan verottajalle.

Lisäksi on huomioitava, että nämä kulut tulee laskuttaa yhdistykseltä kulujen syntyvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Esim. Jos puhelinkuluja on syntynyt helmikuussa 2008 5 €, tulee lasku esittää tammikuun 2009 loppuun mennessä.

Laskuttaaksesi yhdistystä kuluistasi, voit täyttää oheisen Excel-kaavakkeen ja lähettää sen EKOAY:n toimistolle sähköpostitse.

Liite: Excel kulujen laskuttamista varten kulukorvaus