Yhteysopettajat

Linkki koulutuksissa, seminaareissa yms. olleisiin materiaaleihin
Mm. koulutus- ja hyvinvointipäivä 2020

 

Yhteysopettaja, tärkeä linkki järjestötoiminnan ja jäsenistön välillä 

Yhteysopettajat ovat tärkeä linkki järjestön ja jäsenistön välillä. Tiivis ja osaava yhteysopettajaverkosto on järjestön ja jokaisen opettajan etu. Siksi onkin tärkeää, että yhteysopettajan tehtävä on avoimessa haussa, ja siitä päätetään yhdessä työyhteisön kanssa. Yhteysopettaja neuvoo, kun opettaja haluaa liittyä OAJ:n jäseneksi, kaipaa tietoa ammattijärjestöstään tai etsii vaikutuskanavia. Yhteysopettajien avulla saadaan joukkovoimaa liikkeelle. Yhteysopettaja nauttii työpaikan, opettajakunnan ja järjestön luottamusta. Tehtävässä onkin tärkeää pysyä ajan hermolla. 

Yhteysopettajan on syytä seurata tarkasti EKOAY:lta eri tulevaa sähköpostia ja välittää viestit yhdistyksen jäsenille omalla koulullaan. Kannattaa myös seurata EKOAY:n facebook-ryhmää. 

EKOAY ja Pääkaupunkiseudun alueyhdistys (OAJ PKS) järjestävät jäsenilleen koulutusta, johon kannattaa osallistua. EKOAY tarjoaa yhteysopettajilleen vuosittain kaksi viikonloppuina toteutettavaa koulutustapahtumaa. Tapahtumissa on mahdollisuus kuulla ajankohtaisista asioista, verkostoitua muiden yhteysopettajien kanssa, tavata EKOAY:n väkeä ja rentoutua virkistävän ohjelman parissa. 

 

Yhteysopettajan valinta 

Jokaisen koulun OAJ:n jäsenet valitsevat keskuudestaan yhteysopettajan. Valituksi tultuaan yhteysopettaja on saanut muilta valtuutuksen hoitaa edunvalvontaan liittyviä asioita ja siksi on tärkeää, että yhteysopettaja tietää tehtävänsä. 

On tärkeä ilmoittaa yhteysopettajamuutoksista EKOAY:n tiedottajalle.
Sähköposti: tiedottaja@ekoay.fi

  

Yhteysopettajan tehtävänä on  

 • Välittää yhdistyksen lähettämät tärkeät tiedotteet jäsenille koulussa. 
  • Jäsen– ja luottamusmiestiedote  
  • Syys- ja kevätkokouskutsut 
  • Koulutus-, kulttuuri-, urheilu- ja virkistystoimintatiedotteet 
 • Osallistua yhdistyksen järjestämiin yhteysopettajakoulutuksiin ja kevät- sekä syyskokouksiin. Jos yhteysopettaja ei pääse paikalle, on tiedonkulun kannalta tärkeää, että joku koululta osallistuu. 
 • Ohjata jäseniä ottamaan yhteyttä luottamusmiehiin heille kuuluvissa asioissa. 
 • Selvittää ongelmatilanteita ja ohjata jäsen oikean henkilön puheille. 
 • Toimia tärkeänä linkkinä yhdistyksen ja jäsenten välillä.  
 • Pitää yhdistys tietoisena koulussa tapahtuvista opettajan työhön vaikuttavista  muutoksista. 
 • Tiedustella uusien opettajien halukkuutta liittyä jäseneksi ja auttaa tekemään jäsen- tai muutosilmoitus. 
 • Järjestää yhdistyksen ohjeistamat valtuustovaalit (neljän vuoden välein) ja luottamusmiesvaalit (kolmen vuoden välein).                                                                                
 • Perehdyttää mahdollinen seuraava uusi yhteysopettaja tehtäviinsä. 

Lisätietoja yhteysopettajan tehtävästä löydät OAJ:n yhteysopettajan oppaasta ja EKOAY:n väeltä. Yhteystiedot ovat EKOAY:n kotisivuilla 

Tervetuloa iloiseen joukkoomme! 

Päivitetty 1.2.2020 

 

Ohje yhteysopettajien kulujen korvaamiseksi

Yhteysopettajat tekevät tärkeää työtä toimiessaan kentällä jäsentemme parissa. Näistä tehtävistä saattaa syntyä yhteysopettajalle erilaisia kuluja, jotka yhdistys haluaa korvata. EKOAY on tietenkin velvollinen noudattamaan seuraavia verohallinnon antamia ohjeita:

Yhteyshenkilön tulee esittää teille lasku, jossa on eritelty aiheutuneet kustannukset. Liitteeksi kopioita puhelinlaskusta jne. Todennäköisesti laskulla ei pystytä erittelemään kustannuksia puhelukohtaisesti, vaan pieni osuus puheluista on yhdistystoimintaan liittyviä. 

Yhdistys maksaa laskut, mutta samalla näille henkilöille muodostuu ns. verollista kustannustenkorvausta, koska heillä ei ole työsuhdetta teihin. Yhdistys ilmoittaa vuosi-ilmoituksella ko, kustannukset verohallintoon ja henkilöt itse vaativat veroilmoituksellaan samansuuruisia vähennyksiä kustannuksista. 

 

Verohallinnon asiakaspalvelu

 

EKOAY:n hallitus päätti 21.8.2008 kokouksessaan menettelystä seuraavasti:

Yhteysopettajat ovat oikeutettuja laskuttamaan todelliset kulut yhteysopettajan tehtävien hoitamisesta (puhelin- ja matkakulut, koulutuksista julkisen liikenteen taksan mukaan ja muut kulut tositteiden mukaan). Yhdistys ei siis halua kopioita puhelin ja julkisen liikenteen laskuista. Nämä tositteet / kulut pitää tietysti pystyä tarvittaessa osoittamaan verottajalle.

Lisäksi on huomioitava, että nämä kulut tulee laskuttaa yhdistykseltä kulujen syntyvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Laskuttaaksesi yhdistystä kuluistasi, voit täyttää oheisen Excel-kaavakkeen ja lähettää sen EKOAY:n toimistolle sähköpostitse, toimisto@ekoay.fi

Liite: Excel kulujen laskuttamista varten