Kertaerä maksetaan 22.1.2019

Erillinen 9,2 prosentin suuruinen kertaerä maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019. Kuukausipalkkaisille kertaerä maksetaan kirjanpitoteknisistä syistä 22.1.2019. Kertaerä maksetaan, kun palvelussuhde on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka. Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä tai viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää.

Tarkemmin maksamisen perusteista tästä linkistä