Tietosuojaseloste

Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys (myöhemmin EKOAY)

EKOAY on sitoutunut suojelemaan jäsentensä yksityisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Syitä jäseniltä kerättäville tiedoille voivat olla:

  • jäsenyyteen liittyvien asioiden hoito
  • jäsentilaisuuksien järjestäminen
  • viestintä

Pääsääntöisesti jäsentiedoista huolehtii Opettajien ammattijärjestö (myöhemmin OAJ), mutta EKOAY voi kerätä tietoja mm. tapahtuma- tai asiakohtaisesti. Pidämme henkilörekisteriä hallituksen kokouksiin kutsuttavista, luottamusmiehistä ja koulujen yhteysopettajista sekä heidän varajäsenistään. Lisäksi keräämme osallistujaluetteloita jäsentilaisuuksista ja -tapahtumista.

Kerättäviä henkilötietoja ovat henkilön nimi sekä yhteys- ja työpaikkatiedot. Lisäksi saatetaan tilaisuuskohtaisesti pyytää ja kerätä muitakin tietoja, joiden tarpeellisuus ilmenee asiayhteydestä.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

  • Jäsenrekisteriä ylläpitää OAJ ja huolehtii omalta osaltaan rekisterin turvallisuudesta
  • EKOAY:n rekistereitä voivat käsitellä puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet em. tarkoituksissa
  • Rekisterit on suojattu salasanalla tai niitä säilytetään lukitussa tilassa jonne on pääsy vain em. henkilöillä
  • Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin toiminnan kannalta on tarpeellista tai voimassa olevien lakien edellyttämällä tavalla

Tietojen luovuttaminen

  • Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja niitä luovutetaan kolmansille osapuolille vain, mikäli toiminta sitä edellyttää, esim. tapahtumaan osallistumisen mahdollistamiseksi

Omien tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

  • EKOAY:n jäsen voi pyytää itseään koskevat tiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@ekoay.fi

Rekisterin ylläpitäjän yhteystiedot:

Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys

toimisto@ekoay.fi

Ruusutorpan koulu
PL 3128
02070 ESPOON KAUPUNKI