Yhteysopettaja

Yhteysopettajan valinta

Kiitos, että olet koulusi EKOAY:n yhteysopettaja! Toimit tärkeässä tehtävässä linkkinä yhdistyksen ja jäsenistön välillä!  

Yhteysopettajan ei tarvitse osata vastata kaikkiin ammattijärjestöä koskeviin kysymyksiin, mutta yhteysopettajan pitää olla valmis selvittämään, mistä tarvittava tieto löytyy. 

Yhteysopettajan tehtäviä 

 • Viestien välittäminen
  • Välität yhdistykseltä ja luottamusmiehiltä tulevat sähköpostiviestit ripeästi työpaikkasi jäsenille
   • saat listan koulusi jäsenistä syksyisin sähköpostilla 
   • Mikäli yhteysopettaja ei ole lähettänyt viestiä 3 päivän sisällä, varayhteysopettaja lähettää viestit. Varmista, että yhteysopettajatiedot ja varayhteysopettajatiedot ovat ajantasalla
  • jäsen- ja luottamusmiestiedotteet 
  • koulutus-, kulttuuri-, liikuntatoimintatiedotteet 
  • syys- ja kevätkokouskutsut 
  • Laitat ilmoitustaululle syys- ja kevätkokouskutsut, kulttuuri- ja liikuntatarjonnan ilmoitukset 
  • Välität EKOAY:n hallitukselle koulusi jäsenten kysymyksiä ja terveisiä
 • Jäsenhankinta
  • Kannustat koulusi uusia opettajia liittymään OAJ:n jäseneksi  
  • Neuvot, kun opettaja haluaa liittyä jäseneksi 
  • Mainostat yhdistykseen kuulumisen etuja 
  • Muistutat opettajia päivittämään tietonsa OAJ:n nettisivuilla (esim. koulun vaihto, työnantajan (kaupunki) vaihtuminen) 
 • Neuvonta
  • Ohjaat jäseniä ottamaan yhteyttä luottamusmiehiin heille kuuluvissa asioissa 
  • Ohjaat ongelmatilanteissa jäseniä oikean henkilön puheille (esim. luottamusmies, työsuojelu, hallituksen jäsen yms.) 
 • Tilaisuuksien järjestäminen
  • Tilaat luottamusmiehen koululle tarvittaessa (esim. opetellaan palkkakuitin lukemista) 
  • Järjestät yhdistyksen ohjeistamat luottamusmiesvaalit (kolmen vuoden välein) 
  • Järjestät yhdistyksen ohjeistamat valtuustovaalit (neljän vuoden välein) 
 • Osallistuminen
  • Osallistut mahdollisuuksiesi mukaan yhdistyksen järjestämiin yhteysopettajakoulutuksiin (syksyllä koulutus- ja vaikuttamisseminaari, keväällä koulutus- ja hyvinvointipäivä) 
  • Jos et itse pääse osallistumaan, huolehdithan, että varayhteysopettaja tai mahdollisesti joku muu osallistuisi (tämä on tärkeää tiedonkulun kannalta) 
 • Osallistua yhdistyksen järjestämiin yhteysopettajakoulutuksiin ja kevät- sekä syyskokouksiin. Jos yhteysopettaja ei pääse paikalle, on tiedonkulun kannalta tärkeää, että joku koululta osallistuu 
 • Ohjata jäseniä ottamaan yhteyttä luottamusmiehiin heille kuuluvissa asioissa 
 • Selvittää ongelmatilanteita ja ohjata jäsen oikean henkilön puheille 
 • Toimia tärkeänä linkkinä yhdistyksen ja jäsenten välillä  
 • Ilmoitat EKOAY:n hallitukselle koulussasi tapahtuvista opettajan työhön vaikuttavista muutoksista 
 • Järjestää yhdistyksen ohjeistamat valtuustovaalit (neljän vuoden välein) ja luottamusmiesvaalit (kolmen vuoden välein)                                                                               
 • Perehdyttää uusi yhteysopettaja tehtäviinsä 

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ YHTEYSOPETTAJALLE: 

Kannattaa myös seurata EKOAY:n facebook-ryhmää. 

EKOAY ja Pääkaupunkiseudun alueyhdistys (OAJ PKS) järjestävät jäsenilleen koulutusta, johon kannattaa osallistua. EKOAY tarjoaa yhteysopettajilleen vuosittain kaksi viikonloppuina toteutettavaa koulutustapahtumaa. Tapahtumissa on mahdollisuus kuulla ajankohtaisista asioista, verkostoitua muiden yhteysopettajien kanssa, tavata EKOAY:n väkeä ja rentoutua virkistävän ohjelman parissa. 

Yhteysopettajan valinta 

Jokaisen koulun OAJ:n jäsenet valitsevat keskuudestaan yhteysopettajan. Valituksi tultuaan yhteysopettaja on saanut muilta valtuutuksen hoitaa edunvalvontaan liittyviä asioita ja siksi on tärkeää, että yhteysopettaja tietää tehtävänsä. 

On tärkeä ilmoittaa yhteysopettajamuutoksista EKOAY:n tiedottajalle.
Sähköposti: viestinta@ekoay.fi

Lisätietoja yhteysopettajan tehtävästä löydät OAJ:n yhteysopettajan oppaasta ja EKOAY:n väeltä. Yhteystiedot ovat EKOAY:n kotisivuilla.  

Tervetuloa iloiseen joukkoomme! 

Ohje yhteysopettajien kulujen korvaamiseksi

Yhteysopettajat tekevät tärkeää työtä toimiessaan kentällä jäsentemme parissa. Näistä tehtävistä saattaa syntyä yhteysopettajalle erilaisia kuluja, jotka yhdistys haluaa korvata. EKOAY on tietenkin velvollinen noudattamaan seuraavia verohallinnon antamia ohjeita:

Yhteyshenkilön tulee esittää teille lasku, jossa on eritelty aiheutuneet kustannukset. Liitteeksi kopioita puhelinlaskusta jne. Todennäköisesti laskulla ei pystytä erittelemään kustannuksia puhelukohtaisesti, vaan pieni osuus puheluista on yhdistystoimintaan liittyviä. 

Yhdistys maksaa laskut, mutta samalla näille henkilöille muodostuu ns. verollista kustannustenkorvausta, koska heillä ei ole työsuhdetta teihin. Yhdistys ilmoittaa vuosi-ilmoituksella ko, kustannukset verohallintoon ja henkilöt itse vaativat veroilmoituksellaan samansuuruisia vähennyksiä kustannuksista. 

Verohallinnon asiakaspalvelu

Yhteysopettajat voivat laskuttaa todelliset kulut yhteysopettajan tehtävien hoitamisesta (puhelin- ja matkakulut, koulutuksista julkisen liikenteen taksan mukaan ja muut kulut tositteiden mukaan). Yhdistys ei siis halua kopioita puhelin ja julkisen liikenteen laskuista. Nämä tositteet / kulut pitää tietysti pystyä tarvittaessa osoittamaan verottajalle.

Lisäksi on huomioitava, että nämä kulut tulee laskuttaa yhdistykseltä kulujen syntyvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Laskuttaaksesi yhdistystä kuluistasi, voit täyttää oheisen Excel-kaavakkeen ja lähettää sen EKOAY:n toimistolle sähköpostitse, laskutus@ekoay.fi

Liite: