EKOAY toimii ja vaikuttaa

Tällä sivulla julkaistaan kooste EKOAY:n vaikutustyöstä.

Maaliskuu

 • Hallituksen työseminaarissa käytiin läpi yhdistyksen tilinpäätös  ja toimintakertomus vuodelle 2023. Seminaarissa suunniteltiin tulevia tapahtumia sekä kevään vaikuttamistilaisuuden aiheita. 

Helmikuu

 • Paikallisten erien neuvottelutavoitteet asetettiiin hallituksen kokouksessa ja vahvistettiin paikallisyhdistyksen toimesta.  Neuvottelut käynnistyvät maaliskuussa.

Tammikuu

 • Edunvalvontajaoston jäsenkysely paikallisten erien neuvottelutavoitteista
 • Educa-messujen yhteydessä poliitikkojen tapaamiseen osallistuminen

Joulukuu

 • Luottamusmiestoimisto muutti uusiin tiloihin ja piti avoimet ovet tilaisuuden

Marraskuu

 • EKOAY:n hallituksen jäsen Satu Lind valittiin OAJ Pääkaupunkiseudun puheenjohtajaksi kaudelle 2024-2025 OAJ Pääkaupunkiseudun syyskokouksessa 30.11.2023.
 • EKOAY oli mukana OAJ:n järjestämässä Valot-päälle! -mielenilmaisussa 23.11.2023, jossa vaadittiin yhdessä parempaa työmarkkinapolitiikkaa ja vastustettiin hallituksen työelämän heikennyksiä ja aikeita puuttua liitto- ja neuvottelutyöhön.
 • EKOAY:n hallituksen edustajat Minna Mäkelä,  Jukka Sarpila, Anu Vilkki ja Markku Kälviä tapasivat valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuvaa neuvottelutoimikuntaa, jota johti Markku Sistonen. Edustajamme pitivät puheenvuorot, joissa nostimme esiin vakavan huolen koulujen talouteen liittyen. Lue lisää: Espoon_vuoden2024_talousarviosta_neuvottelutulos

Lokakuu

 • EKOAY:n hallitus tapasi Helsingin (HOAY) ja Vantaan (VOAY) ammattiyhdistysten hallituksia ja pääluottamusmiehiä Espoossa. Aiheina oli mm paikalliset erät, erityisopetuksen järjestely ja niiden kehittäminen, valmistavan opetuksen järjestelyt ja niiden kehittäminen ja koulurakentaminen ja sen haasteet.

Syyskuu

 • Harri Rinta-Ahon (Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja)  tapaaminen 1.9.2023
 • Aiheina mm. koulujen budjettiasiat, erityisopetuksen tila, oppimistulokset, Espoo-tarinan tavoitteet
 • EKOAY:n hallitus ja pääluottamusmies Markku Kälviä työskentelivät työseminaarissa 1.-29.2023. Aiheena oli mm vuoden 2024 budjetti, edustukset, tapahtumat, edunvalvonnan painopisteet, vaikuttaminen ja jaostojen ajankohtaiset asiat.
 • Suurten kaupunkien opettajien ammattiyhdistysten neuvottelupäivät Seinäjoella
 • Neuvottelupäivillä käytiin läpi suurten kaupunkien edunvalvonnalliset kuulumiset. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät. Vinkkejä jaeltiin puolin ja toisin. Paikalla oli myös eri kaupunkien luottamusmiehiä.
 • Lue lisää: Seinäjoki

Elokuu 2023

 • Uusien yhteysopettajien ja uusien jäsenten ilta 29.8. Sellon BowlCircuksessa. Tilaisuuden alussa keilaus ja pientä purtavaa. Keilauksen jälkeenuusille jäsenille ja yhteysopettajille kerrottiin EKOAY:n toiminnasta ja yhteysopettajien tehtävän sisällöstä.

Kesäkuu 2023

 • Ekoay:n hallituksen edustajien ja Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-ahon tapaaminen 9.6. Aiheina mm koulujen rahoitus, inkluusio ja rekrytoinnin haasteet.

Toukokuu 2023

 • EKOAY:n hallitus tapasi 23.5.2023 Espoon kasvun- ja oppimisen lautakuntaa, Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen virkamiesjohtoa, Kauniaisten virkamiehiä ja suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäseniä.
 • Lue lisää: https://ekoay.fi/yhteistyotapaaminen-23-5-2023/
 • EKOAY:n erityisopettajat kokoontuivat Erkkasoppa-tapahtumaan Furuholmiin 15.5.2023. Paikalla on myös työsuojelu, nykyinen luottamusmies Sari de la Chapelle ja uusi luottamusmies Minna Mäkelä.

Maaliskuu 2023

Alueasiantuntuja Antti Piiroinen (vas) ja Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaita OAJ Pääkaupunkiseudun vaalitilaisuudessa

Kunnallisvaaliehdokkaita koulutus- ja hyvinvointipäivässä

Helmikuu 2023

 • EKOAY:n hallitus piti työseminaarin yhdessä pääluottamusmies Markku Kälviän kanssa. Työn alla oli toimintakertomus 2022, toimintasuunnitelma 2023, tilinpäätös 2022 ja vuoden 2023 budjetti. Lisäksi mietimme yhteistä linjaa paikallisiin järjestelyeriin, kevään vaikuttamistilaisuuksia, viestintää ja joastot työstivät ajankohtaisia asioita.
 • EKOAY:n hallituksen jäseniä osallistui Katariinan Murron ”Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi”– kiertueen tapahtumaan. Tapahtumassa oli mukana myös kansanedustajia ja eduskuntavaaliehdokkaita.
 • EKOAY:n hallituksen jäsen Satu Lind valittiin OAJ pääkaupunkiseudun YSI-jaoston puheenjohtajaksi 1.2. alkaen. Satu valittiin helmikuussa myös OAJ Pääkaupunkiseudun varapuheenjohtajaksi.
 • Luottamusmiesvaalien ehdokkaaksi asettuminen alkoi
EKOAY:n hallitus työseminaarissa helmikuussa 2023
Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaita ”Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi”-kiertueella

Tammikuu 2023

 • EKOAY:n aineenopettajailta, jossa aiheina olivat muun muassa opettajia tällä hetkellä paljon pohdituttavat inkluusio, oppilaiden eri tukimuodot ja tuen tarpeet sekä erityisopetus. 
 • EKOAY:n edustajat osallistuivat EDUCA-messujen vaikuttamistilaisuuksiin
 • EKOAY:n edustajat osallistuivat pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) erityisopetuksen kehittämistilaisuuteen. Keskustelimme oppimisen tukemisen haasteista ja kehityskohteista.
 • Edunvalvontajaosto laati jäsenkyselyn paikallisten erien kohdentamisesta ja teki helmikuussa koonnin vastauksista.
Aineenopettajailta 24.1.2023

Joulukuu 2022

 • EKOAY:n rehtorijaosto tapasi kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajaa ja jäseniä. Aiheena oppimisen tuen asiat ja koulujen määrärahat.

Marraskuu 2022

 • OAJ:n syysvaltuusto kokoontui Akavatalolla.
 • EKOAY:n kannanotto Espoon vuoden 2023 talousarvioon.
EKOAY:n edustajina Anu Vilkki, Petra Siltainsuu, Noora Korhonen, Perttu Stålberg, Jukka Sarpila.

Lokakuu 2022

 • Koulutus- ja vaikuttamisseminaari, jossa paikalla poliitikkoja, virkahenkilöitä ja yhteysopettajia. Koulujen ajankohtaisia asioita tiedoksi päättäjille. Vaikuttamista opetuksen rahoitukseen, oppimisen tuen resurssointiin sekä TVT-asioita. Lisätietoja: https://ekoay.fi/ekoayn-koulutus-ja-vaikuttamisseminaari-30-9-2-10-2022/
 • Yhdistyksen syyskokous Pohjois-Tapiolan koululla Lisätietoja: https://ekoay.fi/ekoayn-saantomaarainen-syyskokous-25-10-2022/
 • Tapaaminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornoksen kanssa. Keskustelua mm. kotouttamisesta, oppimisen tuesta ja resursseista.
 • Kirje yhdessä HOAY:n ja VOAY:n kanssa HSL:n koululaisliikenteen maksuttomuuden puolesta.
EKOAY:n hallitus ja kutsuvieraat Koulutus- ja vaikuttamisristeilyllä 2022
Kuvassa hallitukseen valittuja jäseniä: vas Julia Uotila, Veera Hallitukseen valittuja: (vas) Julia Uotila, Veera Hietaranta, Petra Siltainsuu, Matti Kangasniemi, Tarja Mäkinen ja Jukka Sarpila

Syyskuu 2022

 • Suuret kaupungit -tapahtumaan osallistuminen Hämeenlinnassa.  Lisätietoa: https://ekoay.fi/suurten-kaupunkien-tapaaminen-hameenlinnassa-15-16-9/
 • Koulutus yhteysopettajille ja uusille jäsenille. Aiheina jäsenhankinta ja yhdistyksen asioiden tiedottaminen jäsenille sekä OAJ:n materiaaleihin tutustuminen. 
 • Tapaaminen Harri Rinta-Ahon (Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja) ja JUKO:n OAJ-laisten pääluottamusmiesten kanssa.
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto Hämeenlinnassa

Elokuu 2022

 • Eräpäivä-mielenilmaukseen osallistuminen  


Toukokuu 2022

Petra Siltainsuu ja Anu Vilkki #palkkapäivä2 -mielenilmauksessa (Opettaja-lehti)
 • EKOAY:n edustus lakkotilaisuuksissa:
  – #palkkapäivä2 -mielenilmaus Helsingissä
  – Espoon Läkkitorin tapahtuma
  – Kauniaisten toritapahtuma
  – Ison Omenan toritapahtuma
  EKOAY:n hallituksen jäsenten, työsuojelun ja luottamusmiesten kiertely Espoon ja Kauniaisten alueella eri kouluilla keskustelemassa lakkovahtien kanssa
 • OAJ:n valtuuston kevätkokous 
 • Virkamiesten ja poliitikkojen tapaaminen, jossa aiheina mm:
  – tuen rakenteet
  – inkluusio
  – rahoitus ja budjetti
  – hyvinvointialueiden mukanaan tuomat muutokset
Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys
Matti Kangasniemi ja Jukka Sarpila #palkkapäivä2 -mielenilmaisussa
Virkamiesten ja poliitikkojen tapaaminen. Kuvassa (vasemmalla)  Harri Rinta-aho Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, Martti Hellström Kasvun- ja oppimisen lautakunta, Julia Uotila EKOAY.n hallitus, Leena Lakovaara Aluepäälikkö

Huhtikuu 2022

 • Lukioilta, jossa aiheena mm.
  – pidennetty oppivelvollisuus ja opiskelun maksuttomuus
  – opetuksen erityisjärjestelyt
  – OPS:n tuomat muutokset ja niiden toteuttaminen
  – opettajan muuttunut työnkuva ja lisääntyneet vaatimukset
  – tämänhetkinen virka- ja työehtosopimusten neuvottelutilanne
  Paikalla OAJ:n koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Tuomo Laakso ja Espoon toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtaja, Tapio Erma.
 • Espoosta ja Kauniaista viisi ehdokasta OAJ:n valtuustoon
 • OAJ:n valtuuston neuvottelupäivät
 • EKOAY mukana #palkkapäivä -mielenilmauksessa Senaatintorilla
Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys
EKOAY:n edustajat OAJ:n valtuustossa.:(ylärivi vasemmalta) Jukka Sarpila, Anu Vilkki, Perttu Stählberg, (alarivi vasemmalta) Petra Siltainsuu, Noora Korhonen.

Maaliskuu 2022

 • Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Henrik Vuornoksen tapaaminen, jossa aiheena opetuksen ajankohtaiset asiat, mm. rahoitus.
 • Kirjeen lähettäminen Ministeri Kurviselle opettajarekisteriin liittyen
 • Työskentely OAJ:n valtuustovaalien eteen tavoitteena saada mahdollisimman suuri edustus Espoosta ja Kauniaisista valtuustoon → Vaalikoulutusta yhteysopettajille
 • Kevätkokous Leppävaaran koululla
 • EKOAY:n edustus lakkotilaisuuksissa:
  – #palkkapäivä2 -mielenilmaus Helsingissä
  – Espoon Läkkitorin tapahtuma
  – Kauniaisten toritapahtuma
  – Ison Omenan toritapahtuma
  EKOAY:n hallituksen jäsenten, työsuojelun ja luottamusmiesten kiertely Espoon ja Kauniaisten alueella eri kouluilla keskustelemassa lakkovahtien kanssa
 • OAJ:n valtuuston kevätkokous 
 • Virkamiesten ja poliitikkojen tapaaminen, jossa aiheina mm:
  – tuen rakenteet
  – inkluusio
  – rahoitus ja budjetti
  – hyvinvointialueiden mukanaan tuomat muutokset

Alkuvuoden kuulumisia 2022

 1. Oppimisen tuen järjestäminen ja opiskelijahuollon henkilöstöpula
  Yhteysopettajat kaikilta kouluasteilta pääsivät itse kertomaan esimerkkejä kouluarjesta päättäjille tiedoksi. Mukana tilaisuudessa oli edustajia lautakunnasta, virkamiesjohdosta ja eduskunnasta.
 2. Työhyvinvointi koronan aikana
  Yhdistys järjestää jäsenilleen kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Jäsenet voivat hakea toiminta- ja tapahtuma-avustusta työhyvinvointitapahtumiinsa. Yhdistys on edistänyt työhyvinvointia kukkalahjakortilla, Storytell- ja museokortti -eduilla sekä järjestänyt tapahtumia kuten pikkujoulut ja etäluennon.
 3. Edunvalvonta
  Yhdistys on keskustellut Espoon kaupungin opetustoimen resursseista ja niiden kohdentamisesta poliittisten päättäjien, suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen toisen asteen ja nuorisopalveluiden tulosyksikön, Kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä Kasvun ja oppimisen toimialan johdon kanssa.

  Kannanotto opetuksen vuoden 2022 opetuksen budjettiin.
 4. Sarastia
  Palkanmaksujärjestelmästä aiheutuneet ongelmat palkanmaksussa ja rehtorien lisääntynyt työmäärä. Yhdistyksen toiminnan ansiosta OAJ:n lähettämä valvontakirje Espoon kaupungille.
 5. Koulutus
  Koulutus- ja vaikuttamisseminaari yhteysopettajille ja Espoon hallinnon edustajille lokakuun alussa. Mukana on myös kunnanvaltuutettuja, virkamiehiä ja kansanedustajia. Uusille jäsenille ja yhteysopettajille järjestetty koulutus.
 6. Yhteistyö
  Teemme yhteistyötä Helsingin ja Vantaan opettajayhdistysten kanssa ja jaamme kokemuksia kuntien käytänteistä sekä pohdimme vaikuttamiskeinoja.

Liitteet:

EKOAY_toimii_ja_vaikuttaa_1_2022

EKOAY_toimii_ja_vaikuttaa_2_2022