EKOAY toimii ja vaikuttaa

Tällä sivulla julkaistaan kooste EKOAY:n vaikutustyöstä 3-4 kertaa vuodessa.

Maaliskuu 2023

 • EKOAY:n hallituksen edustajia osallistui OAJ Pääkaupunkiseudun vaalitilaisuuksiin. Tilaisuuksissa vietiin kentän terveisiä ehdokkaille.
Alueasiantuntuja Antti Piiroinen (vas) ja Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaita OAJ Pääkaupunkiseudun vaalitilaisuudessa

Helmikuu 2023

 • EKOAY:n hallitus piti työseminaarin yhdessä pääluottamusmies Markku Kälviän kanssa. Työn alla oli toimintakertomus 2022, toimintasuunnitelma 2023, tilinpäätös 2022 ja vuoden 2023 budjetti. Lisäksi mietimme yhteistä linjaa paikallisiin järjestelyeriin, kevään vaikuttamistilaisuuksia, viestintää ja joastot työstivät ajankohtaisia asioita.
 • EKOAY:n hallituksen jäseniä osallistui Katariinan Murron ”Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi”– kiertueen tapahtumaan. Tapahtumassa oli mukana myös kansanedustajia ja eduskuntavaaliehdokkaita.
 • EKOAY:n hallituksen jäsen Satu Lind valittiin OAJ pääkaupunkiseudun YSI-jaoston puheenjohtajaksi 1.2. alkaen. Satu valittiin helmikuussa myös OAJ Pääkaupunkiseudun varapuheenjohtajaksi.
 • Luottamusmiesvaalien ehdokkaaksi asettuminen alkoi
EKOAY:n hallitus työseminaarissa helmikuussa 2023
Uudenmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaita ”Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi”-kiertueella

Tammikuu 2023

 • EKOAY:n aineenopettajailta, jossa aiheina olivat muun muassa opettajia tällä hetkellä paljon pohdituttavat inkluusio, oppilaiden eri tukimuodot ja tuen tarpeet sekä erityisopetus. 
 • EKOAY:n edustajat osallistuivat EDUCA-messujen vaikuttamistilaisuuksiin
 • EKOAY:n edustajat osallistuivat pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) erityisopetuksen kehittämistilaisuuteen. Keskustelimme oppimisen tukemisen haasteista ja kehityskohteista.
 • Edunvalvontajaosto laati jäsenkyselyn paikallisten erien kohdentamisesta ja teki helmikuussa koonnin vastauksista.
Aineenopettajailta 24.1.2023

Joulukuu 2022

 • EKOAY:n rehtorijaosto tapasi kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajaa ja jäseniä. Aiheena oppimisen tuen asiat ja koulujen määrärahat.

Marraskuu 2022

 • OAJ:n syysvaltuusto kokoontui Akavatalolla.
 • EKOAY:n kannanotto Espoon vuoden 2023 talousarvioon.
EKOAY:n edustajina Anu Vilkki, Petra Siltainsuu, Noora Korhonen, Perttu Stålberg, Jukka Sarpila.

Lokakuu 2022

 • Koulutus- ja vaikuttamisseminaari, jossa paikalla poliitikkoja, virkahenkilöitä ja yhteysopettajia. Koulujen ajankohtaisia asioita tiedoksi päättäjille. Vaikuttamista opetuksen rahoitukseen, oppimisen tuen resurssointiin sekä TVT-asioita. Lisätietoja: https://ekoay.fi/ekoayn-koulutus-ja-vaikuttamisseminaari-30-9-2-10-2022/
 • Yhdistyksen syyskokous Pohjois-Tapiolan koululla Lisätietoja: https://ekoay.fi/ekoayn-saantomaarainen-syyskokous-25-10-2022/
 • Tapaaminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornoksen kanssa. Keskustelua mm. kotouttamisesta, oppimisen tuesta ja resursseista.
 • Kirje yhdessä HOAY:n ja VOAY:n kanssa HSL:n koululaisliikenteen maksuttomuuden puolesta.
EKOAY:n hallitus ja kutsuvieraat Koulutus- ja vaikuttamisristeilyllä 2022
Kuvassa hallitukseen valittuja jäseniä: vas Julia Uotila, Veera Hallitukseen valittuja: (vas) Julia Uotila, Veera Hietaranta, Petra Siltainsuu, Matti Kangasniemi, Tarja Mäkinen ja Jukka Sarpila

Syyskuu 2022

 • Suuret kaupungit -tapahtumaan osallistuminen Hämeenlinnassa.  Lisätietoa: https://ekoay.fi/suurten-kaupunkien-tapaaminen-hameenlinnassa-15-16-9/
 • Koulutus yhteysopettajille ja uusille jäsenille. Aiheina jäsenhankinta ja yhdistyksen asioiden tiedottaminen jäsenille sekä OAJ:n materiaaleihin tutustuminen. 
 • Tapaaminen Harri Rinta-Ahon (Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja) ja JUKO:n OAJ-laisten pääluottamusmiesten kanssa.
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto Hämeenlinnassa

Elokuu 2022

 • Eräpäivä-mielenilmaukseen osallistuminen  


Toukokuu 2022

Petra Siltainsuu ja Anu Vilkki #palkkapäivä2 -mielenilmauksessa (Opettaja-lehti)
 • EKOAY:n edustus lakkotilaisuuksissa:
  – #palkkapäivä2 -mielenilmaus Helsingissä
  – Espoon Läkkitorin tapahtuma
  – Kauniaisten toritapahtuma
  – Ison Omenan toritapahtuma
  EKOAY:n hallituksen jäsenten, työsuojelun ja luottamusmiesten kiertely Espoon ja Kauniaisten alueella eri kouluilla keskustelemassa lakkovahtien kanssa
 • OAJ:n valtuuston kevätkokous 
 • Virkamiesten ja poliitikkojen tapaaminen, jossa aiheina mm:
  – tuen rakenteet
  – inkluusio
  – rahoitus ja budjetti
  – hyvinvointialueiden mukanaan tuomat muutokset
Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys
Matti Kangasniemi ja Jukka Sarpila #palkkapäivä2 -mielenilmaisussa
Virkamiesten ja poliitikkojen tapaaminen. Kuvassa (vasemmalla)  Harri Rinta-aho Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, Martti Hellström Kasvun- ja oppimisen lautakunta, Julia Uotila EKOAY.n hallitus, Leena Lakovaara Aluepäälikkö

Huhtikuu 2022

 • Lukioilta, jossa aiheena mm.
  – pidennetty oppivelvollisuus ja opiskelun maksuttomuus
  – opetuksen erityisjärjestelyt
  – OPS:n tuomat muutokset ja niiden toteuttaminen
  – opettajan muuttunut työnkuva ja lisääntyneet vaatimukset
  – tämänhetkinen virka- ja työehtosopimusten neuvottelutilanne
  Paikalla OAJ:n koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Tuomo Laakso ja Espoon toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön johtaja, Tapio Erma.
 • Espoosta ja Kauniaista viisi ehdokasta OAJ:n valtuustoon
 • OAJ:n valtuuston neuvottelupäivät
 • EKOAY mukana #palkkapäivä -mielenilmauksessa Senaatintorilla
Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys
EKOAY:n edustajat OAJ:n valtuustossa.:(ylärivi vasemmalta) Jukka Sarpila, Anu Vilkki, Perttu Stählberg, (alarivi vasemmalta) Petra Siltainsuu, Noora Korhonen.

Maaliskuu 2022

 • Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Henrik Vuornoksen tapaaminen, jossa aiheena opetuksen ajankohtaiset asiat, mm. rahoitus.
 • Kirjeen lähettäminen Ministeri Kurviselle opettajarekisteriin liittyen
 • Työskentely OAJ:n valtuustovaalien eteen tavoitteena saada mahdollisimman suuri edustus Espoosta ja Kauniaisista valtuustoon → Vaalikoulutusta yhteysopettajille
 • Kevätkokous Leppävaaran koululla
 • EKOAY:n edustus lakkotilaisuuksissa:
  – #palkkapäivä2 -mielenilmaus Helsingissä
  – Espoon Läkkitorin tapahtuma
  – Kauniaisten toritapahtuma
  – Ison Omenan toritapahtuma
  EKOAY:n hallituksen jäsenten, työsuojelun ja luottamusmiesten kiertely Espoon ja Kauniaisten alueella eri kouluilla keskustelemassa lakkovahtien kanssa
 • OAJ:n valtuuston kevätkokous 
 • Virkamiesten ja poliitikkojen tapaaminen, jossa aiheina mm:
  – tuen rakenteet
  – inkluusio
  – rahoitus ja budjetti
  – hyvinvointialueiden mukanaan tuomat muutokset

Alkuvuoden kuulumisia 2022

 1. Oppimisen tuen järjestäminen ja opiskelijahuollon henkilöstöpula
  Yhteysopettajat kaikilta kouluasteilta pääsivät itse kertomaan esimerkkejä kouluarjesta päättäjille tiedoksi. Mukana tilaisuudessa oli edustajia lautakunnasta, virkamiesjohdosta ja eduskunnasta.
 2. Työhyvinvointi koronan aikana
  Yhdistys järjestää jäsenilleen kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Jäsenet voivat hakea toiminta- ja tapahtuma-avustusta työhyvinvointitapahtumiinsa. Yhdistys on edistänyt työhyvinvointia kukkalahjakortilla, Storytell- ja museokortti -eduilla sekä järjestänyt tapahtumia kuten pikkujoulut ja etäluennon.
 3. Edunvalvonta
  Yhdistys on keskustellut Espoon kaupungin opetustoimen resursseista ja niiden kohdentamisesta poliittisten päättäjien, suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen toisen asteen ja nuorisopalveluiden tulosyksikön, Kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä Kasvun ja oppimisen toimialan johdon kanssa.

  Kannanotto opetuksen vuoden 2022 opetuksen budjettiin.
 4. Sarastia
  Palkanmaksujärjestelmästä aiheutuneet ongelmat palkanmaksussa ja rehtorien lisääntynyt työmäärä. Yhdistyksen toiminnan ansiosta OAJ:n lähettämä valvontakirje Espoon kaupungille.
 5. Koulutus
  Koulutus- ja vaikuttamisseminaari yhteysopettajille ja Espoon hallinnon edustajille lokakuun alussa. Mukana on myös kunnanvaltuutettuja, virkamiehiä ja kansanedustajia. Uusille jäsenille ja yhteysopettajille järjestetty koulutus.
 6. Yhteistyö
  Teemme yhteistyötä Helsingin ja Vantaan opettajayhdistysten kanssa ja jaamme kokemuksia kuntien käytänteistä sekä pohdimme vaikuttamiskeinoja.

Liitteet:

EKOAY_toimii_ja_vaikuttaa_1_2022

EKOAY_toimii_ja_vaikuttaa_2_2022