EKOAY:n avustukset ja palkitsemiset

Yhdistysaktiivien palkitseminen

Hakemukset pyydetään lähettämään järjestöasiainjaostolle osoitettuna syyskuun 30. päivään mennessä alla olevalla liitteellä.

Palkitseminen:

4 vuotta / sateenvarjo
8 vuotta / verryttelypuku
12 vuotta / kukkopinssi

Toiminta- ja tapahtuma-avustus

Yhdistykseltä voi hakea avustusta EKOAY:n jäsenille suunnattuun toimintaan ja tapahtumiin.

Työyhteisöpalkinto Leinosen höylä

EKOAY:n hallitus päätti kokouksessaan 23.10.2001 jakaa vuosittain kiertävän työyhteisöpalkinnon, joka on nimetty idean isän ja palkinnon lahjoittajan Pekka Leinosen mukaan.

Yhdistyksen hallitus toivoo, että esittelet palkinnon ja jakoperusteet työyhteisöllesi. Jos päätätte anoa työyhteisöpalkintoa, niin hakemus on lähetettävä EKOAY:n toimistoon 31.8.2024 mennessä.

Vuoden 2023 työyhteisöpalkinnon sai Martinkallion koulu. Avustus myönnetään seuraavan kerran syksyllä 2024.


Lisätietoja:
Petra Siltainsuu
Järjestöasiainjaoston puheenjohtaja
varapuheenjohtaja@ekoay.fi

OAJ:n palkitsemiset


OAJ-mitali

OAJ-mitali on arvokkain järjestön myöntämistä mitaleista. OAJ-mitalia on kaksi eri luokkaa: hopeinen ja pronssinen. Mitaliin liittyy kunniakirja, jonka allekirjoittavat järjestön nimenkirjoittajat. Mitalin myöntämisestä päättää OAJ:n hallitus ja ehdotuksen mitalin myöntämisestä voi tehdä valtakunnallisen piirin tai alueyhdistyksen hallitus.

OAJ-mitali voidaan myöntää tunnustuksena tai huomionosoituksena henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt järjestön tavoitteita ja jolle järjestö muutoin haluaa osoittaa kunnioitustaan.

Mitalin etupuolella oleva labyrintti kuvaa teknistyvän ja kaupungistuvan yhteiskunnan monitahoista ongelmakenttää, jonka keskellä kasvaa elämänpuu. Opettajat haluavat olla ongelmien myönteisten ratkaisijoina elämän vaalijoita.

Mitalin kääntöpuolella olevat roomalaistyyliset kirjaimet ja vihkon ruudukko symbolisoivat perinteitä, joiden pohjalta OAJ tekee työtä koulun kehittämiseksi ja opettajien aseman parantamiseksi. OAJ:n kirjaimista ovat päällimmäisinä A ja O, joihin sisältyvät myös kreikkalaisten aakkoston Alfa ja Omega eli alku ja loppu, tiedon koko kenttä. Mitalissa yhdistyy näin tieto ja elämä: elämänpuu on samalla tiedonpuu.

Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja.

Kulttuurin ja liikunnan ansiomitalit

OAJ myöntää vuosittain kulttuurin ja liikunnan alalla ansioituneille opettajille anomuksesta pronssisen, hopeisen tai kultaisen ansiomitalin.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten on mahdotonta tuntea kaikkia Espoon ja Kauniaisten n. 2900 opettajaa ja heidän ansioitaan, joten pyydämme sinua, joka tunnet oman koulusi opettajakunnan, auttamaan meitä asian hoitamisessa. Täytä alla oleva hakemus mahdollisimman perusteellisesti mitalinjakosäännösten mukaisesti ja lähetä esitys liitteineen yhdistyksen toimistoon. Myöntämisprosessi kestää, joten anominen on hyvä aloittaa ajoissa.

Jakoperusteet

Kulttuurin ja liikunnan hyväksi -mitaleihin on kolme eri luokkaa: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Mitalissa on järjestön tunnus, jota ympäröivät lehväkoristeet. Mitaliin liittyy kunniakirja.

Kultainen mitali

Kultaisen mitalin myöntää OAJ:n hallitus. Kultaista mitalia koskeva ehdotus toimitetaan valtakunnallisen piirin tai alueyhdistyksen hallitukselle, joka (ansioitten valtakunnallisuutta harkittuaan) esittää myönteisessä tapauksessa OAJ:n hallitukselle mitalin myöntämistä. Hakijan ansioilla edellytetään olevan yhteys OAJ:n tavoitteisiin ja toimintaan sekä poikkeuksellisen ansiokas ja näkyvä valtakunnallinen toiminta kulttuurin hyväksi.

Ehdotus tulee toimittaa OAJ:n järjestöpalveluihin sähköisellä yhteydenottolomakkeella hyvissä ajoin ennen suunniteltua mitalin myöntämisajankohtaa. Hakumenettely on jatkuvaa.

Hopeinen mitali

Hopeisen mitalin voi myöntää valtakunnallisen yhdistyksen tai alueyhdistyksen hallitus huomionosoitukseksi erikoisen ansiokkaasta työstä kulttuurin tai liikunnan hyväksi. Hakijan ansioilla edellytetään olevan yhteys OAJ:n tavoitteisiin ja toimintaan. OAJ:n jäsenyyttä edellytetään vähintään 10 vuotta, poikkeuksena ansiokas ja näkyvä alueellinen tai valtakunnallinen toiminta kulttuurin tai liikunnan hyväksi.

Mitalia voidaan myöntää enintään yksi alueen alkavaa tuhatta jäsentä kohti yhden kalenterivuoden aikana.

Pronssinen mitali

Pronssisen mitalin voi myöntää valtakunnallisen yhdistyksen tai alueyhdistyksen hallitus huomionosoitukseksi erikoisen ansiokkaasta työstä kulttuurin tai liikunnan hyväksi. Hakijan ansioilla edellytetään olevan yhteys järjestön tavoitteisiin ja toimintaan. OAJ:n jäsenyyttä ja toimintaa edellytetään vähintään 5 vuotta, poikkeuksena ansiokas ja näkyvä alueellinen tai paikallinen toiminta kulttuurin tai liikunnan hyväksi.

Mitalia voidaan myöntää enintään yksi alueen alkavaa viittäsataa jäsentä kohti yhden kalenterivuoden aikana.


Täytä mitalien ehdotuslomake 13.2.2024 mennessä ja lähetä se osoitteeseen: toimisto@ekoay.fi.

Olethan mahdollisissa avustuksia ja palkitsemisia koskevissa kysymyksissä yhteydessä EKOAY:n varapuheenjohtajaan: varapuheenjohtaja@ekoay.fi