OAJ:n syysvaltuusto 2022

 

Syysvaltuusto kokoontui Akavatalolla ke-pe 16.-18.11.2022. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto avasi kokouksen ajankohtaisten asioiden katsauksella. Aiheina oli muun muassa viime kevään lakon onnistuminen, sopimusneuvottelut sekä edunvalvonta. Katarina korosti, että hän haluaa viedä järjestön toimintaa edelleen avoimempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Jäsenten kuunteleminen on erittäin tärkeää. Kaikilta OAJ:n yhdistyksiltä ja aktiivitoimijoilta tarvitaan toimia kevään eduskuntavaaleissa, jotta saamme päättäjiksi henkilöitä, jotka ovat kasvatuksen ja opetuksen puolella.  OAJ:n vaalitavoitteiden näkyväksi tekemiseen tarvitaan meitä kaikkia. Katarinan puheenvuoro on kuunneltavissa OAJ:n sivuilla.

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/katarina-murto-syysvaltuustossa-koulutuksen-tulevaisuus-ratkaistaan-seuraavissa-eduskuntavaaleissa/

Ministeri Annika Saarikko toi valtiovallan tervehdyksen valtuustolle. Ministeri muistutti, että elämme poikkeuksellista kriisiaikaa. Nyt kysytään taitoa vastustaa vastatuulta ja meiltä vaaditaan sitkeyttä. Saarikko arveli, että tämä hallituskausi tullaan muistamaan kriisien hoitamisesta korona, sota ja energiakriisi. Tarkemmalla suurennuslasilla katsottuna vaalikausi tullaan pidemmällä tähtäimellä kuitenkin muistamaan rakenteellisista muutoksista, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaamme. Näitä muutoksia ovat oppivelvollisuuden pidennys sekä satsaukset tutkimukseen ja kehitykseen. Koulutus on kannatellut Suomea viimeiset sata vuotta. Uuden luomiseen ja tuottavuuden lisäämiseen on panostettava. Nämä ovat asioita, jotka muuttavat yhteiskuntaa ja elämää. Opettajat ovat kannatelleet lapsia, nuoria ja heidän perheitään uskomaan huomiseen läpi kriisien. Tästä Saarikko halusi antaa suuren kiitoksen kaikille opettajille ja kasvattajille. Seuraava vaalikausi  tulee olemaan haastava Suomen taloudellisen tilanteen vuoksi sekä väestön ikääntymisen johdosta. Lapsia syntyy liian vähän ja väki ikääntyy. Työelämässä pitää voida paremmin, että työtä jaksaa tehdä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnissa koulutuksen ammattilaisista on pidettävä parempaa huolta. Saarikko korosti, että aikuisten vastuulla on, että lapsilla ja nuorilla on toivoa tulevasta. Toivoa tuo mm. koulutus ja osaaminen. Lopuksi valtuutetut saivat esittää muutaman kysymyksen ministerille. Yleissivistävät opettajat toivat esiin suuren huolen liittyen uhkaan Rauman opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta. 

Pääkaupunkiseudun aluepuheenvuoron piti valtuutettu Jukka Sarpila. Puheenvuorossa nostettiin esiin alueemme haasteita mm. monikielisyyden lisääntyminen, oppilasmäärien kasvu ja alueen korkea hintataso, miten opettajan palkalla pärjää pääkaupunkiseudulla. Puheessa tuotiin esiin huoli kelpoisten opettajien riittävyydestä. Hyvinvointialueiden aloittaessa tulee tehdä vahvaa yhteistyötä ja huolehtia, että opiskeluhuolto pysyy lähellä koulujen toimintaa. 

Valtuutetut saivat tietoa OAJ:n oikeusprosesseista, joita järjestö hoitaa jäsentensä puolesta. Johtava lakimies Erkki Mustonen  kertoi, että suurin osa prosesseista on palkkaukseen liittyviä, myös määräaikaisuuteen liittyvät prosessit työllistävät OAJ:ssa. 

OAJ:n koulutuspolitiikan asiantuntija Risto-Matti Alanko esitteli OAJ:n tavoitteita eduskuntavaaleihin ja seuraavalle hallituskaudelle 2023-27. OAJ:n vaalitavoitteita pidetään vahvasti esillä mediassa. Jäseniä kannustetaan keskustelemaan työpaikoillaan tulevista eduskuntavaaleista ja kirjoittamaan vaikkapa kirjoittamaan mielipidekirjoitus omaan paikallislehteen, jostain opetusalan ajankohtaisesta asiasta. 

Valtuustossa kuultiin yli 70 puheenvuoroa ja tehtiin reilu 30 ponsiesitystä. Ponnet menivät valiokuntien käsittelyyn, jonka jälkeen ponnet käsiteltiin OAJ:n hallituksessa ja tämän jälkeen vielä valtuustossa. Hyväksytyt ponnet etenevät OAJ:n toimiston, toimikuntien ja hallituksen käsittelyyn. Tällaisia valmisteluun meneviä ponsia olivat mm. leirikouluun ja yön yli retkille osallistumiseen, esihenkilöiden työssäjaksaminen, talousavoimuus järjestön jäsenyhdistyksien osalta.  Valtuusto nosti opiskelijaedustuksen uudelleen käsittelyyn keväällä 2023. Valtuusto päätti myös järjestön toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta.  

Lisää valtuuston kuulumisia voitte lukea OAJ:n sivuilta. 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/valtuusto-nosti-opiskelijaedustuksen-uudestaan-kasittelyyn/

Teemme vahvaa yhteistyötä Vantaan ja Helsingin valtuutettujen kanssa. Keskustelemme linjauksista ja toimintatavoista. Voimme oppia toisiltamme lisää. Tässä iloinen pääkaupunkiseudun joukkomme. 

Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin valtuutettuihin alueemme asioista!

Valtuustoterveisin,
Anu Vilkki