EKOAY:n koulutus- ja vaikuttamisseminaari 2023

Seminaarilla jatkui “Yhdessä!”-teema. Yhteistyön ja yhteisen tahtotilan merkitys kasvaa koko ajan.

Tänä vuonna seminaarissa esillä olevia aiheita olivat:

● Espoo ja Kauniainen oppimis- ja kotouttajakaupunkeina
● Oppimistulokset ja niihin liittyvät tavoitteet
● Opettajien ja oppilaiden hyvinvointi
● Työvoiman saatavuus ja pysyvyys
● Ajankohtaiset edunvalvonnalliset asiat
● Taloustilanne ja sen vaikutus koulutyöhön

Mukaan oli kutsuttu EKOAY:n yhteysopettajien lisäksi luottamusmiehet, työsuojelu, Espoon kasvun- ja oppimisen lautakunnan jäseniä, Kauniaisten suomenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen valiokunnan jäseniä, kansanedustajia, kuntapäättäjiä ja OAJ:n edustajia. Eri tahot kävivät aktiivista vuoropuhelua koulun arjesta ja päätösten vaikutuksesta siihen.

Espoon kaupunginvaltuutettu sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Marika Räf piti seminaarin aloituspuheenvuoron.

OAJ:n koulutuspolitiikan päälikkö Jaakko Salo piti puheenvuoron oppimistulosten laskusta ja OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen puhui paikallisesta sopimisesta.

Jaakko Salo j(OAJ:n koulutuspolitiikan päälikkö) ja Eila Urpilainen (OAJ:n neuvottelupäällikkö )

EKOAY:n hallituksen edustajat pitivät alustukset ja kävivät keskustelua poliittisten päättäjien ja virkamiesjohdon kanssa oppimistulosten laskusta, kotouttamisen haasteista, opettajien jaksamisesta ja budjetin riittävyydestä.

Kuvassa Markku Sistonen (Espoon kaupunginvaltuuston toinen pj, SDP:n valtuustoryhmän pj,) Inka Hopsu (kansanedustaja), Juha Nurmi (Espoon suomenkielisen perusopetuksen johtaja,) Tony Hagerlund (Espoon Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen (Vihr.)), Mia Laiho, (kansanedustaja)

”Päättäjädeiteillä” yhteysopettajat toivat jäsenten viestejä kouluilta ja pääsivät keskustelemaan ratkaisukeskeisesti kutsuvieraiden kanssa koulujen tämän hetken ajankohtaisista asioista.

Pisteellä 3 keskustelua aiheutti eniten oppimisentuki, lähikouluperiaate Espoossa, opettajien työssä jaksaminen ja työturvallisuus ja oppilaiden turvallisuuden takaaminen koulupäivän ajan. Kentältä tuli useita ratkaisuehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Pisteellä 1 puhuttiin muun muassa resurssien riittävyydestä, alueiden eriytymisestä, oppilashuollon haasteista, erityisopettajien koulutuksesta ja vetovoimatekijöistä henkilökuntaa palkattaessa.

Kuvassa Eila Urpilainen, Jenni Koski, (Espoon Kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen (Vihr), )Mia Laiho, Tony Hagerlund, Noora Koponen (Espoon Kasvun ja oppimisen lautakunnan vpj (Vihr.), Espoon kaupunginvaltuutettu), Juha Nurmi

Pisteellä 2 puhuttiin alueiden eriytymisestä, monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista, oppilashuollon asioista ja aluepääliköiden rooleista.

Isot kiitokset kaikille seminaariin osallistujille! Yhteistyössä asiat menevät eteenpäin.