OAJ:n syysvaltuusto 22.-24.11.2023

Valtiovallan tervehdyksen kokoukseen toi työministeri Arto Satonen. Satosen mukaan
työmarkkinamallin kehittäminen on yhteiskunnan kannalta merkittävä asia, jota on edistettävä
työmarkkinatoimijoiden kesken.


Kokouksen avannut puheenjohtaja Katarina Murto kiinnitti huomiota erityisesti maan hallituksen
suunnittelemiin työelämän heikennyksiin. Puheenjohtaja muistutti myös oppimis- ja koulutustason
ja opetusalan arvostuksen laskusta. OAJ on myös pitkään ajanut opettajarekisterin perustamista,
jonka kustannukset eivät olisi suuria.


Valtuustotyö keskeytetään torstaina 23.11. poikkeuksellisesti, jotta valtuutetuilla on halutessaan
mahdollisuus osallistua OAJ:n järjestämään Valot päälle! -mielenilmaukseen. Valtuutettujen
ministeri Satoselle esitettyjä kysymyksiä ja puheenjohtaja Murron puheenvuoron tarkempia teemoja
löytyy linkistä.
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/murto-oajlla-vahva-tahtotila-
neuvotella-uudesta-tyomarkkinamallista/

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ toi myös kokoukseen tervehdyksensä. Seuraavana ohjelmassa oli
ryhmäkokouksia. Yleissivistävien opettajien kokouksessa valmisteltiin ja keskusteltiin mm.
ponsiesityksistä. Eniten valtuutettuja keskustelutti opettajan ammatin pitovoima tulevaisuudessa.
Iltapäivällä valtuutetuille esiteltiin Finnish Teachers eExhibition -näyttelyä ja kehitys- ja
henkilöstöjohtaja Jari Cavernelis ohjasi OAJ:n strategiatyötä kaudelle 2025–2028.

Torstai alkoi puheenjohtaja Katarina Murron edunvalvonta- ja järjestöasioiden katsauksella.
Valtuutetuille esiteltiin myös opetusvelvollisuusaikaa koskevaa tutkimusraporttia. Tämän jälkeen
jakauduttiin palvelualueiden johtajien mukaan ryhmiin käsittelemään sopimusedunvalvonnan ja
koulutuspolitiikan asioita, järjestö- ja viestintäasioita.
Valtuuston yleiskeskustelut jatkuivat iltapäivällä ja valtuuston kokousta jatkettiin siihen asti kunnes
siirryttiin mielenilmaukseen Kampin Narinkkatorille.
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/oajn-valot-paalle-mielenilmaus-
puolustaa-opetusalan-tyontekijoiden-asemaa/

Perjantaiaamu alkoi ryhmäkokouksilla, joissa keskusteltiin tehdyistä ponsiesityksistä. Tämän jälkeen
valiokuntien tehtävänä oli käydä esitellyt ponnet läpi, muuttaa niitä tarvittaessa ja sitten hylätä tai
hyväksyä esitykset. Valiokunnat on muodostettu OAJ:n toimikuntien tehtävänjaon mukaisesti tulo- ja
palkkapoliittiseen, koulutuspoliittiseen, järjestö- ja viestintä sekä talousvaliokuntaan.
OAJ:n hallitus vetäytyi käsittelemään kantaansa ponsiesityksiin ja muille valtuutetuille pidettiin
koulutusta teemalla OAJ ja tulevaisuuden viestintä digitaalisilla media-areenoilla. Jyväskylän
yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnän johtamisen professorin Vilma Luoma-ahon pitämä esitys
oli todella mielenkiintoinen ja mukaansatempaava.

Kokouksen päätösosuudessa valtuusto hyväksyi valiokuntien ja hallituksen kautta käyneet ja
hyväksytyt ponsiesitykset.
Alla olevan linkin kautta pääsee vielä muihin kokousuutisiin.
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/valtuustovaaleihin-ehdolle-
asettuminen-helpottuu—oajn-valtuusto-paatti-vaalijarjestyksen-uudistuksesta/