OAJ:n valtuuston kevätkokous 15.-17.5.2024

Kevätvaltuusto 15.-17.5.2024

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto avasi kevätkokouksen. Hän nosti esiin ajankohtaisia asioita, kuten yksityisen alan lakkotilanteen, vientimallia koskevan lain, aikuiskoulutustuen lakkauttamispäätöksen ja opettaja-nimikkeen käyttämisen. Murto nosti esiin myös, että lapsimäärän vähentyminen on merkittävää ja sellainen asia, joka tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa myös opettajamääriin. Väestönmuutos keskittää jatkuvasti oppilaita enemmän kasvukeskuksiin. Koulutuksen saavutettavuuden ja tasa-arvon vaatimuksia tulee olemaan jatkossa entistä vaikeampi toteuttaa.

Valtiovallan tervehdyksen valtuustolle toi tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Ministeri nosti puheessaan esiin politiikan tapahtumarikkaan kevään. Hallituksen tekemien päätösten vaikeuskerroin on ollut vaikea, haastavan taloustilanteen takia. Julkisen talouden tilanne on äärimmäisen vaikea ja taloutta on jouduttu tasapainottamaan paljon. Tärkeimpänä terveisenä ministeriltä tuli se, että korkea osaaminen ja tiede ovat avain kestävään tulevaisuuteen.

Valtuustolle valittiin uusi puheenjohtajisto seuraavaksi kahdeksi vuodeksi: Timo Saavalainen (pj.), Ulla Kangasniemi (1. vpj.) Mervi Berg (2. vpj.). Valtuusto valitsi myös uuden OAJ:n hallituksen. Anu Vilkki valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Varajäseniksi valittiin Jukka Sarpila sekä Petra Siltainsuu. Hallitus päättää toimikuntapaikoista kesäkuun alussa. Meillä espoolaisilla olisi toiveena saada paikka tulo- ja palkkapoliittiseen toimikuntaan. Ovathan sopimukset päättymässä keväällä 2025 eikä meillä espoolaisilla ole pitkään aikaan ollut paikkaa tuossa toimikunnassa.

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyspuheenvuoron piti tällä kertaa OAO:n valtuutetut Venla Olin ja Toivo Heikkilä. Edellisessä valtuuston kokouksen puheenvuorossa kerrottiin yleissivistävien opettajien näkökulmasta kuvitteellisista lapsista, espoolaisesta Leosta, sekä vantaalaisista sisaruksista Imanista ja Jusufista. Tarina jatkui ja 16-vuotiaan Leon, vuotiaan Ilmanin ja 21-vuotiaan Jusufin koulupolusta pääkaupunkiseudulla ammatillisessa koulutuksessa. Nykyajan haasteet tulivat selkein esimerkein esille. Leolla on kovin vähän lähiopetusta, Ilmanin taas pohtii jo nyt nuorena sitä, onnistuuko jatkokoulutus vain työttömäksi ilmoittautumalla. Jusuf opiskelee taiteen ja kulttuurin alalla. Pääseekö hän tulevaisuudessa ammattiinsa opettamaan muita lapsia ja nuoria taiteen pariin. Rahoitus pienenee ja epävarmalta näyttää. Puheenvuorossa tuotiin esille ammatillisen alan ääri-ilmiöitä pääkaupunkiseudulla.

EKOAY:n valtuutettu Jukka Sarpila piti puheenvuoron rehtorien POR-ryhmien laskentatavasta. Rehtoreiden palkkaan voi tulla muutoksia, kun erityisen tuen mallia muutetaan. Oppilasmäärän muutoksilla ja erityisoppilaiden määrällä on vaikutus rehtorin palkkaan.

Valtuustossa hyväksyttiin OAJ:n uusi strategia. Uusiksi arvoiksi strategiassa valittiin seuraavat:

Rakennamme sivistystä: Rakennamme yhdessä osaamisen ja sivistyksen tulevaisuutta. Laadukkaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen varaan rakentuu sekä yksilöiden että sivistys-Suomen tulevaisuus.

Vaikutamme rohkeasti: Pidämme vaikeissakin tilanteissa sinnikkäästi jäsentemme puolta. Teemme ennakkoluulottomasti uusia yhteisiä avauksia ja seisomme niiden takana. Vaikuttajana olemme sitä vahvempi, mitä enemmän meitä on.

Uudistamme yhdessä: Yhteisömme on monimuotoinen. Toimimme toisia arvostaen ja kunnioittaen. Kun uudistamme ja uudistumme, teemme sen demokraattisesti ja yhteisten linjausten mukaisesti.

Toimimme oikeudenmukaisesti: Toimimme vastuullisesti ja edistämme oikeudenmukaisuutta jäsentemme arjessa, järjestön sisällä sekä osana suomalaista ja globaalia yhteiskuntaa

Uusi strategia löytyy myös: Valtuusto päätti OAJ:n uudesta strategiasta – keskiössä edunvalvonta ja jäsenpalvelu

Valtuusto keskusteli kevään 2025 vaikuttamistyöstä. Ensi keväänä meillä onkin edessä oikea edunvavalvonnan megakevät. Meillähän päättyvät työ- ja virkaehtosopimukset maaliskuussa 2025, Koulutuksen ja kasvatuksen vaikuttavat kunta- ja aluevaalit ovat keväällä 2025 ja eduskunnan hallituksen puoliväliriihi on huhtikuussa 2025. Edessä on siis oikeasti tärkeä vaikuttamisen kevät. OAJ:n toimiston joukot ovatkin jo aloittaneet hyvän valmistelun.