OAJ:n valtuuston kevätkokous

OAJ:n valtuuston kevätkokous 2023


OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto avasi valtuuston kevätkokouksen ja puhui aloituspuheenvuorossaan
paitsi valtuutetuille myös tuoreelle eduskunnalle ja tulevalle hallitukselle. Murto kertoi puheenvuorossaan
koulujen nykytilanteesta: heikentyneistä resursseista, opettajapulasta, oppimisen tuen ongelmista ja
kouluväkivallasta.
Lisäksi hän nosti esiin opettajien vastuiden ja tehtävämäärän kestämättömän kasvun.
Puheenvuoron viesti hallitusneuvotteluihin oli selkeä: koulutusleikkauksiin ei ole varaa ja
koulutuslupauksesta on pidettävä kiinni.


Koulutuspoliittisen linjauksen lisäksi Murto avasi viimeisimpiä saavutuksia neuvottelurintamalla. Hän nosti
esiin esim. määräaikaisten opettajien kesäajan palkkaan liittyvän parannuksen.
Täältä voit lukea OAJ:n puheenjohtajan puheenvuoron kokonaisuudessaan:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/valtuusto-kokoontuu-kevatkokoukseensa-keskivi
ikkona–katso-puheenjohtajan-puhe-suorana-tai-tallenteena/


Valtuustosalissa kuultiin kokouspäivien avauksen yhteydessä myös OAJ:n seniorijärjestö OSJ:n
tervehdys sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL:n tervehdys.
Kokouksen avauksen jälkeen siirryttiin ryhmäkokouksiin. Yleissivistävien opettajien kokouksessa saatiin
esittely tulevasta työhyvinvointiohjelmasta ja keskusteltiin mm. työhyvinvointirahaston roolista. Lisäksi
käytiin ysiläisten valtuutettujen valmistelemat ponsiesitykset läpi. Puhuttiin mm. mahdollisesta alennetun
jäsenmaksun -kampanjasta uusille jäsenille sekä opettajien tehtäväksi lankeavien tutkimusten
toteuttamisesta ilman niihin kohdennettua työaikaa tai palkkiota.
Ryhmäkokouksen jälkeen palattiin taas yhteisten asioiden äärelle. Ilona Rauhala kertoi OAJ:n sisäisen
yhtenäisyyskampanjan ja luottamusprosessin etenemisestä. Lisäksi aloiteltiin uuden strategian
valmistelua tutustumalla nykyiseen strategiaan ja keskustelemalla sen hyvistä ja huonoista puolista.

TORSTAI 11.5.2023
Toinen kokouspäivä alkoi Katarina Murron katsauksella ajankohtaisiin asioihin. Hän nosti esiin ympäri
Suomen järjestetyt jäsenillat ja kertoi, minkälaisia työn parhaita puolia ja epäkohtia jäsenet olivat
tapaamisissa nostaneet esiin. Lisäksi hän kertoi neuvottelutoiminnan ajankohtaisista asioista,
hallitusohjelmavaikuttamisesta ja OAJ:n roolista JUKOssa.
Murron puheenvuoron jälkeen saimme kuulla työterveyslaitoksen tutkimustuloksia perusopetuksen
vuosityöaikakokeilun vaikutuksista opettajien kuormitukseen ja työssä jaksamiseen sekä siitä, miten
kokeilu oli vaikuttanut muutoin opettajien arkeen. Kokemukset vuosityöaikakokeilusta olivat pääosin
kielteisiä.
Yhteisen aloituksen jälkeen jakauduttiin neljään pienempään ryhmään kuuntelemaan
ajankohtaiskatsauksia eri OAJ:n toiminnan eri sektoreilta. Katsauksia esittelivät OAJ:n toimiston
työntekijät. Aiheina olivat järjestöasiat, viestintä, sopimusedunvalvonta ja koulutuspoliittinen
vaikuttaminen.
Kokous jatkui yleiskeskustelulla. Aluksi pidetään mahdolliset ryhmä- ja aluepuheenvuorot.
Pääkaupunkiseudun puheenvuoron pitivät tällä kertaa vantaalaiset valtuutetut Tiina Pesonen ja Paula
Lehtinen
. Puheenvuorossa he nostivat esiin pääkaupunkiseudun erityispiirteitä. Yleiskeskustelua jatkettiin
valtuuston jäsenten tekemien ponsiesityksillä. Ponsiesityksen laatijat esittelivät omat pontensa ja sen
jälkeen ne siirrettiin valiokuntien käsittelyyn perjantaiaamulle.
Torstaisen kokouspäivän loppupuolella tehtiin myös historiallinen ja kauan odotettu päätös opiskelijoiden
edustuksesta OAJ:n hallinnossa. Valtuusto hyväksyi sääntömuutoksen, jossa opiskelijajäsenille annettiin
äänivalta OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa. Sääntömuutoksen myötä opiskelijat saivat kolme
äänivaltaista jäsentä valtuustoon ja yhden äänivaltaisen jäsenen hallitukseen. Samalla valtuuston koko
kasvaa 150:stä jäsenestä 153:een jäseneen. Täältä voit lukea OAJ:n tiedotteen asiasta:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/opettajaopiskelijat-saavat-jatkossa-paatosvaltais
en-edustuksen-oajn-valtuustoon/

PERJANTAI 12.5.2023
Perjantaiaamu alkoi valiokuntatyöskentelyllä. Valiokuntien tehtävänä oli käydä eilen esitellyt ponnet läpi,
muuttaa niitä tarvittaessa ja sitten hylätä tai hyväksyä esitykset. Valiokunnat on muodostettu OAJ:n
toimikuntien tehtävänjaon mukaisesti tulo- ja palkkapoliittiseen, koulutuspoliittiseen, järjestö- ja viestintä sekä talousvaliokuntaan.


Valiokuntatyöskentelyn jälkeen hallitus vetäytyi muodostamaan omat kantansa valiokuntien hyväksymiin
ponsiesityksiin. Muu valtuusto sai sillä välin kouluttautua koulutuspolitiikan teemoihin. Valtakunnallista
puolta koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta avasivat Jaakko Salo ja Niina Jurva.
Heidän johdollaan palasimme vielä eduskuntavaalitulokseen ja kuulimme käynnissä olevista
hallitusneuvotteluista koulutuksen näkökulmasta. Hallitusneuvottelijoiden keskuudessa oppimisen tuen
uudistukseen on laaja tuki. Koulutuksen rahoituksen turvaamisesta on tehty pyhiä lupauksia, mutta
hallitusneuvottelijoiden näkemys sopeutustarpeesta on sen verran hurja, että koulutuslupauksiin ei voi
tässä tilanteessa kuitenkaan sinisilmäisesti luottaa.


Paikallisesta vaikuttamistyöstä kertoivat puolestaan Pauliina Viitamies ja Risto-Matti Alanko. Tärkeimpänä
mieleen jäi se, että talousarviovaikuttaminen on nyt kunnissa parhaimmillaan käynnissä. Jos siis haluaa
vaikuttaa kunnan ensi vuoden budjettiin, nyt on oikea hetki.
Valtuuston kokous lopetettiin päätösosuuteen, jossa nuijittiin vielä valiokuntien ja hallituksen kautta
käyneet ponsiesitykset läpi.