Suurten kaupunkien tapaaminen Hämeenlinnassa 15.-16.9.

EKOAY:n hallitus edusti Espoota Hämeenlinnassa järjestetyssä suurten kaupunkien tapaamisessa 15.-16.9.2022. Kaksipäiväinen tilaisuus oli todella antoisa. Eri kaupungit käyttivät puheenvuorojaan myös omien kaupunkien yleisestä tilanteesta, mutta erityisesti kasvun ja oppimisen toimialalta. Oli huomioitavaa, että eri kaupungeissa, riippumatta maantieteellisestä sijainnistaan, oli myös paljon samanlaisia haasteita, joiden kanssa painimme päivittäin. Edustajamme kertoivat Espoon kuulumisia muille kaupungeille.

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kävi tunnin mittaisessa puheenvuorossaan läpi paljon ajankohtaisia asioita sekä järjestökentältä että yhteiskunnalliselta saralta. Moni asia tuntuu olevan Murroksessa.

Asioita, jotka muun muassa nousivat esiin puheenvuorossa ja aiheuttivat myös yleistä keskustelua:

– Kriisit, sota, talous, inflaatio
→ Haasteina julkisen talouden velkaantuminen → heijastuu myös sopimuspöytiin ja siellä olevaan varallisuuteen tulevaisuudessa
→ Väestökehitys huolestuttava (ikääntyvien määrä kasvaa ja syntyvyys laskee) → työperäinen maahanmuutto ehdottoman tärkeää!
– Suomen PISA-historia (tulokset laskeneet todella nopeasti)
– Inkluusio säästötoimena (haaste)
– Mielenterveyden häiriöt lisääntyneet nuorilla
– Koulutusjärjestelmää koeteltu viime vuosina merkittävästi
→ OAJ:n vahva viesti on, ettei uusia toimeenpantavia uudistuksia toteuteta vuodelle 2023.
– Sijaisten saaminen on haastavaa, opettajapula on paheneva → ratkaisuja olisi muun muassa opettajarekisteri
– Varhaiskasvatuksen opettajapula
– Kuntapuolen sopimusratkaisu historiallinen
– Tulevat eduskuntavaalit

Puheenvuoroja käyttivät eri kaupunkien yhdistysten edustajien lisäksi:

OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto
Vesa Karjalainen (luottamusmies, lukio-opettaja) ja Tuomo Iltanen (Kaurialan lukion rehtori)
Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto
kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen
digikehittämispäällikkö Jari Harvio
työhyvinvointipäällikkö Jorma VaaraEKOAY:ta edusti kaksipäiväisessä tilaisuudessa Julia Uotila, Petra Siltainsuu ja Matti Kangasniemi

Digikehittämispäällikkö Jari Harvio nosti esiin Hämeenlinnan kaupungin TVT-kuulumisista muun muassa seuraavia asioita:
– Hämeenlinnassa on teknologia- ja kokeilukulttuuri, jota halutaan pitää yllä ja johon halutaan 2020-luvulla panostaa.
→ Asianmukainen esitystekniikka on kaiken a ja o – eli jokaisella oppilaalla tulee viimeistään yläkouluun siirtyessä olla päätelaite. Tämä tukee erittäin vahvasti digitaitojen kehittämistä.
→ Panostetetaan laitteisiin ja verkkoon, sisältöön ja sovelluksiin sekä erityisesti opettajien osaamisen tukemiseen.

Työhyvinvointipäällikkö Jorma Vaara nosti kaupungin edustajat heti puheevuoronsa aluksi ylös penkeistään ja antoi aivotehtävän, josta suoriuduttiin hyvin vaihtelevin tuloksin. Tässä tehtävässä, jossa peukkua ja etusormea piti vuoroittain liikuttaa oikeassa ja vasemmassa kädessä, oltiin Vaaran mukaan työhyvinvoinnin ytimessä. Hän kertoi Hämeenlinnan toimintatavoista liittyen työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen:
– Johtamisen kivijalkojen kautta saadaan rakennettua työhyvinvointia ja työn iloa.
– Työhyvinvoinnin kehittäminen lähtee koko Hämeenlinnan yhteisestä tahdosta.
– Lähijohtajan merkitys on erittäin suuri, eikä sitä tule unohtaa.
– Hyvä johtaminen ja yhdessä tekeminen luovat ehjän työyhteisön.
– Aktiivinen ja hyvinvoiva henkilöstö on voimavara → hyvinvoinnin lisääntyminen on yhteydessä suoraan työssä viihtymiseen, tuottavuuteen, hyvinvointiin ja luovuuteen.


Petra, Julia ja Matti kiittävät Hämeenlinnan tilaisuuden järjestäjiä
ja jatkavat Hämeenlinnasta matkaa kohti Tamperetta ja EKOAY:n työseminaaria!