Yhteistyötapaaminen 23.5.2023

EKOAY:n hallitus tapasi 23.5.2023 Espoon kasvun- ja oppimisen lautakuntaa, Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen virkamiesjohtoa, Kauniaisten virkamiehiä ja suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäseniä.

EKOAY.n hallitus oli alustanut keskustelua lukion, yläkoulun ja alakoulun näkökulmasta. Esitimme päättäjille kysymyksiä ja vastaamisen jälkeen kerroimme teemoista omat näkemyksemme ja kentän terveiset.

Aiheena lukio-osiossa oli muun muassa miten lukiossa voidaan vastata S2-oppilaiden tarpeisiin, alueellinen tasa-arvo lukiokoulutuksessa ja yksikkökokojen kasvamisen vaikutukset.

Yläkouluosiossa keskusteltiin muun muassa tukea tarvitsevien oppilaiden määrästä ja resurssien riittävyydestä, kirjatun tuen toteutumisesta, erityisopettajien rekrytoinnin haasteista ja käytännön keinoista koulua käymättömien oppilaiden kanssa.

Alakouluosiossa keskusteltiin esimerkiksi työn kuormittavuudesta, tukea tarvitsevien oppilaiden määrästä, oppimistulosten nostamisesta ja siitä, mitä lukuvuosisuunnitelmasta voidaan jättää pois.

Kiitos mukana olleille!

Lisää tietoa: